Dr. spec. Nada Jovanović-Vasiljević

Dr. spec. Nada Jovanović-Vasiljević je doktor specijalista urgentne medicine.
Sa preko 30 godina iskustva rukovodila je velikim domovima zdravlja i organizovala nove sisteme u zdravstvu, sa vizijom da svi zaslužuju kvalitetnu zdravstvenu negu.
MedSpa koncept je mesto gde okuplja tim stučnjaka kako bi klijenti na jednom mestu imali uslugu po najvišem standardu i ostvarene, željene rezultate.

Dr. spec. Nada Jovanović-Vasiljević